Signe Bruun-Rasmussen

Mit faglige grundlag er psykodynamisk og udviklingsorienteret. Som psykolog er jeg uformel, omsorgsfuld og ærlig. For mig er hovedformålet med terapi ikke kun at mindske symptomer, men at du kan udtrykke dig relationelt, i skole/på arbejde samt kreativt, altså at dit psykiske velbefindende højnes. I det terapeutiske rum hos mig er der fokus på trygt at udforske svære, modstridende eller undertrykte følelser og få øje på sammenhænge, der har spændt ben for trivsel og udvikling. Mere indsigt i og fokus på håndtering af eget følelsesliv giver både et andet afsæt for at indgå i forhold til andre, men også energi til at beslutte sig og handle. Jeg ser menneskelig udvikling som socialt og relationelt forankret, derfor bruger jeg tid på at undersøge hvilke forhold du lever i og under. Hvilke forventninger har du til andre og hvilket blik tror du de har på dig? Relationen til dig og det der foregår i rummet mellem os er også afgørende for, at du oplever trivsel og udvikling og derfor vil sammen undersøge, hvordan du oplever samtalen. Arbejdet i det terapeutiske rum overføres til og vil give mening i din tilværelse. Du vil opleve en følelsesmæssig forløsning eller erkendelse, der giver brændstof til handling og udvikling – også efter terapiens afslutning. I forbindelse med rådgivning eller sparring vil du opleve et både omsorgsfuldt og undersøgende men også praksisrettet blik. Hvad er det for en familiemæssig eller organisatorisk baggrund, som du skal være og handle i. Jeg har særlig blik for gruppeprocesser og hvordan du kan forstå og handle ind i disse. I undersøgelsessammenhæng bliver jeg beskrevet som omsorgsfuld, praksisnær og kreativ.

Uddannelse
 • 2022:Igangværende specialistuddannelse i psykoanalystisk psykoterapi med børn og unge
 • 2019: Kursus i interaktiv testning og dynamisk assessment
 • 2018: Certificering i ADBB – en observationsmetode til vurdering af social tilbagetrækning hos spæd- og småbørn
 • 2018: Kursus i lovgivning og etik, børn, specialiseringsmodulet
 • 2017: Kursus i forskning- og formidling, børn, specialiseringsmoduelt
 • 2016: Kursus i kognitiv-adfærdsterapeutisk behandling af børn og unge med angst, depression og adfærdsforstyrrelser (MindMyMind)
 • 2015: Kursus i ”the interpersonal nature and treatment of autism”
 • Autoriseret af Psykolognævnet 2015
 • 2014: Kursus i valg af interventionsformer, børn
 • 2014: Kursus i forældrekompetenceundersøgelser
 • 2013: Kursus i supervision af andre faggrupper: Kvalificering i supervision
 • 2013: Kursus i psykologen som konsulentfunktioner
 • 2010: Workshop i Trauma-focues CBT for PTTSD followign Adult Trauma
 • Cand.psych. fra Københavns universitet 2009

Erfaringsbaggrund

Jeg har primært via stillinger i PPR beskæftiget mig med børn og deres familier. Det der interesserer mig ved arbejdet med børn er i et tæt samarbejde med barnets familie og professionelle netværk at være med til at skabe nye udviklingsveje. Via forebyggende arbejde fx rådgivning såvel som undersøgelser og behandling er mit mål at hjælpe til et blik for barnets både udfordringer og ressourcer.