Lene Sjøgren

Min store interesse på det psykologiske felt er menneskers udvikling igennem relationer til betydningsfulde andre. Jeg har naturligt en anerkendende og indfølende tilgang til andre mennesker, og jeg bestræber mig altid på at møde dem i øjenhøjde. Jeg har en ydmyg tilgang til min egen rolle og anser dem, jeg taler med, for at være eksperter i deres eget liv og fokuserer derfor på, at få talt deres resurser, værdier og bestræbelser frem. Jeg har erfaring med, at arbejde ud fra et psykodynamisk perspektiv, og er af den overbevisning at børn udvikler sig igennem deres relationer til andre. Jeg tror på, at børns vanskeligheder skal anskues i forhold til det miljø de begår sig i og hvilke relationer de er omgivet af. Det er vigtigt at medtænke både den relationelle og samfundsmæssige kontekst. Dette mener jeg i særdeleshed er afgørende når der er tale om børn, der let kan blive “symptombærere” og misforstået som vanskelige. Børn og unge der er havnet i mistrivsel, kan have behov for en indfølende voksen, der kan hjælpe dem med at sætte ord på og validerer deres følelser. Det er her, jeg ser, at jeg kan gøre en mere direkte forskel for børn og unge, hvor jeg kan tilbyde et særligt rum, hvor der er plads til de svære følelser. Et rum hvor barnet eller den unge kan føle sig anerkendt, lyttet til og forstået, med de følelser de sidder med.

Jeg har en særlig kærlighed for arbejdet med børn og unge samt deres vigtige voksne. Jeg tror på, at forebyggende arbejde samt hjælp, støtte og rådgivning kan være med til at skabe afgørende forandringer for barnet. På baggrund af mine tidligere erfaringer ser jeg tværfagligt samarbejde som en afgørende succesfaktor.

Det terapeutiske rum jeg tilbyder, er med plads til svære følelser, det er fordomsfrit og anerkendende samt indfølende overfor den situation familierne og barnet står i. Jeg møder klienter og samarbejdspartnere med en professionalitet tilsat min optimistiske personlighed og en humoristisk sans, hvilket jeg har erfaring med virker befordrende for den tillid, jeg ser som en afgørende succesfaktor i mit arbejde.

Jeg har i hele min karriere interesseret mig for børn og deres udvikling. Jeg har en stor forståelse for udviklingspsykologi og tilknytningsteori. Jeg har stærke formidlingsevner og kan forklare i et praksisnært sprog, hvordan børns adfærd kan forstås ud fra deres forhistorie og kompetencer. Jeg synes det er særligt spændende at undervise og formidle teoretiske emner på en praksisnær måde, hvor teorien bliver anvendt i praksis. Teoretisk spænder jeg bredt, men er grundlæggende psykoanalytisk funderet, hvor jeg anvender teorier som tilknytningsteorien, objektrelationsteorien, psykoanalysen igennem Anna Freud og Klein samt Winnicott og Laplance. I det psykoterapeutiske rum arbejder jeg i feltet omkring overføring og modoverføring, og ser klienters forsvar, som en måde, hvorpå de beskytter sig selv mod svære følelser. Det er i dette felt jeg, på en tillidsfuld og forstående måde, hjælper klienterne med at blive bevidst om deres reaktionsmåder, hvordan de håndterer svære følelser og hvordan de ellers kunne tænke sig at reagerer.

Efteruddannelse og kurser

  • Specialisering i psykoterapi med børn og unge (igangværende).
  • Specialisering i pædagogisk psykologi (igangværende).
  • Specialiseringsmodul i psykoanalytisk psykoterapi med børn og unge.
  • Dynamisk Assessment af børn og unge 0-18 – en særlig måde at teste børns udviklingspotentiale.
  • Uddannelse i fødselsdepressioner hos mænd og kvinder, spædbarnssøvn og fødselstraumer.
  • Kursus i lovgivning og etik, børn, specialiseringsmodulet
  • Kursus i forskning- og formidling, børn, specialiseringsmoduelt
  • Autoriseret af psykolognævnet i 2017.