Velkommen hos Familie-psykologerne, Garnisonen 38, Ringsted.

Hos familie-psykologerne modtager vi familier, par, børn og unge, der af den ene eller anden åresag har behov for psykologfaglig støtte, rådgivning eller psykoterapi. Vi er to psykologer, der både varetager opgaver hver for sig og i tæt samarbejde. Inden opstart af psykoterapi til børn og unge, udarbejder vi altid en vurdering/assessment, der beskriver barnet/den unges behov for psykoterapi. Vi udfærdiger en kort skriftlig vurdering, der kan være udgangspunkt for et længere forløb. En sådan skriftlig vurdering af barnets behov for psykoterapi vil typisk kræve 10-15 arbejdstimer alt inklusivt. Vi arbejder ud fra en psykoanalytisk metode, hvor forståelse af følelser og forsvar mod disse er kernen. Vi tager imod en bred vifte af mennesker, hos os er diagnosen ikke det afgørende for, om vi kan hjælpe.

Vi har ikke ydernummer og tilbyder derfor ikke samtaler via sygeforsikringen eller vederlagsfrie ydelser til unge. – vi samarbejder med sygesikring Danmark, der giver tilskud til psykologsamtaler.

Vi tilbyder

 • Psykoanalytisk psykoterapi med børn og unger 0-18 år af varierende længde. Vi foretager altid en indledende vurdering/assessment af barnets behov for psykoterapi, inden forløbet opstartes. fx børn og unge med adfærdsvanskeligheder, mistrivsel, følelsesmæssige vanskeligheder, spiseforstyrrelse, ADHD, autisme, funktionelle lidelser, selvmordstanker og forsøg. Diagnoser og symptomer er ikke afgørende for om vi kan hjælpe.
 • Sideløbende støttende samtaler til forælder, hvis barn/ung går i langvarig psykoterapi.
 • Psykoterapi eller støttende samtaler til voksne med f.eks. angst, stress, depression eller andre symptomer på mistrivsel.
 • Støttende samtaler til familier, der er i krise.
 • Rådgivende samtaler til forældre ift håndtering af børn med handicap, diagnoser eller svære livsomstændigheder.
 • Parterapi, hvor vi hjælper par med at få en større forståelse for hinanden.
 • Hjælp når familiedannelsesprocessen er vanskelig fx ved fødselsdepressioner.
 • Brede psykologiske undersøgelser af børn og unges kognitive, følelsesmæssige og sociale funktionsniveau samt vurdering af udviklingspotentiale – vi har særlig erfaren i at vurdere og intervenere ift. sammensatte vanskeligheder hos børn i alderen 0-5 år.
 • Supervision af plejefamilier, pædagoger og lærere ud fra psykoanalytisk metode.
 • Supervision af psykologer på vej mod autorisation.
 • Organisations udvikling og ledelsessparring.
 • Ledelsessparring med særlig kompetence inden for offentlige organisationer
 • Undervisning – fx børns følelsesmæssige udvikling, tilknytning, mm.